หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     


 
พช 0023.5/ว 2912 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
0023.2/ว2914 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 2911 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 2908 ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว407 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่5/2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว2913 1-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 2561  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว2913 2-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 2561  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว2913 3-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 2561  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 572
     
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ : 056-915-061 โทรสาร : 056-915-061
จำนวนผู้เข้าชม 1,704,479 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com