หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     


 
พช 0023.5/ว 2815 ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ คู่มือพัฒนาทักษะสมอง  [ 13 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.4/ว403 พระราชบัญญัติฌร  [ 13 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.4/ว403 พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562  [ 13 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 2836 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม  [ 13 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว 2879 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  [ 13 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 2814 การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  [ 12 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว2835 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2562  [ 12 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว402 กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงานการประเมินตนเอง  [ 12 มิ.ย. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 572
     
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ : 056-915-061 โทรสาร : 056-915-061
จำนวนผู้เข้าชม 1,704,410 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com